Водата на Перник е гарантирана до края на 2019 г.

Горещо
Водата на Перник е гарантирана до края на 2019 г.

До края на 2019 г. питейно-битовото водоснабдяване от яз. „Студена” ще бъде гарантирано в пълен размер. Това заявява министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос за състоянието на язовир „Студена”, предаде репортер на БГНЕС.

Необходимите водни маси за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населените места в района от яз. “Студена”, съгласно месечните заявки на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, от началото на 2019 г., са в размер на 1,55 млн. м3/месец, като до настоящия момент се удовлетворяват приоритетно в пълен размер с месечните графици.

Наличният обем на яз. „Студена” към настоящия момент е 9,4 млн. м3, което е 37,3% от общия му обем. За периода м. септември – м. декември 2019 г. за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване от язовира са необходими 6,2 млн. м3. Предвид, че мъртвият обем на язовира е 2,4 млн. м3, обемът, който може да се използва за питейно- битово водоснабдяване, без отчитане на постъпващ приток, е в размер на 7,0 млн. м3, уточнява министърът.

За 2018 година постъпилият приток в язовира е в размер 41,979 млн. м3, докато за 2019 година – в периода от м. януари до м. август включително, постъпилият приток е едва 11,702 млн. м3. което се равнява на прогнозния приток за много суха по влажност година (при 95%) – 11,740 млн. м3.

Предвид регистрирания приток в язовир „Студена”, който от началото на 2019 г. е в условията на много суха по влажност година, с цел предотвратяване на ситуации, които могат да доведат до неблагоприятни последици за водоснабдяването, чрез месечните графици за 2019 г., Министерство на околната среда и водите е предприело мерки.

Заявките на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник се удовлетворяват с месечните графици па 100%.

Чрез месечните графици не се разрешават допълнителни обеми за производство на електроенергия, като ВЕЦ преработва единствено използваните за питейно и промишлено водоснабдяване води. Поставено е условие, при възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр. Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС “Крапец”, при възникване на риск за задоволяване на питейното водоснабдяване, ще бъде ограничено промишленото водоснабдяване, тъй като водовземането за питейно-битово водоснабдяване е приоритетно.

Предвид компетенциите на МОСВ свързани с предупреждаване на компетентните институции, в МОСВ ежедневно се анализира постъпващата от НИМХ прогноза за времето, количеството на падналите валежи, предупреждения за опасни явления и влиянието им върху оттока на реките и язовирите в България, се казва още в отговора на Нено Димов.

/БГНЕС/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password