Държавата отпусна пари за разплащане на дългове на болница „Лозенец“

Политика
Държавата отпусна пари за разплащане на дългове на болница „Лозенец“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер до 6 700 000 лв. Средствата са предназначени за осигуряване на възможност за разплащане на местни данъци и такси, дължими от болница „Лозенец“, предаде репортер на БГНЕС.

Министерският съвет прие също решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост и за преобразуване на „Болница „Лозенец“ в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

В резултат на приемането на акта на Министерския съвет, имот – публична държавна собственост, включващ поземлен имот с идентификатор 68134.1004.64 КККР на гр. София, с площ 168 241 кв. м., ведно с изградени върху него 32 броя сгради, които представляват сградите, подробно описани в АПДС № 10222/ 31.07.2019 г., ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на едноличното акционерно дружество със стойности, определени по реда на §8, ал. 1 от ПЗР на към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.), за осъществяване на дейността му.

На същото основание в капитала на дружеството ще бъдат включени и движими вещи – дълготрайни материални активи за изпълнение на функциите му и осъществяване на основната му дейност – болнична медицинска помощ. В изпълнение на нормативните изисквания, с горепосочения акт на Министерския съвет ще бъде приет и първият устав на лечебното заведение – еднолично акционерно дружество, учредено в резултат на преобразуването и ще бъде назначен първият съвет на директорите.

/БГНЕС/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password