Вдигането на минималната заплата – един от успехите на правителството

Горещо

През 2020 г. минималната работна заплата ще се увеличи от 560 лв. на 610 лв. По данни на НСИ за трето тримесечие на 2019 г. средната заплата за страната на годишна база нараства с 11,8% и достига 1 249 лв. Продължава диалогът със синдикатите и работодателите за създаване на прозрачен и работещ механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това отчете днес социалният министър Деница Сачева. Тя бе сред министрите, които обобщиха свършеното пред премиера Бойко Борисов.

През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица в страната е рекордно нисък – 3,7% по данни на НСИ. Равнището на регистрираната безработица в Агенцията по заетостта през ноември е 5,8%, като това е най-ниската стойност на показателя за този месец през последните 11 години. Над 207 000 души до ноември са намерили работа със съдействието на Бюрата по труда.

В този програмен период на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) около 67 000 души са повишили квалификацията си, голяма част от които в последствие са включени в заетост. През тази година около 12 000 души са се обучавали за повишаване на квалификацията си по Националния план за действие по заетостта. През 2020 г. почти 74 млн. лв. от ОПРЧР ще бъдат насочени към обучения за придобиване на професионална квалификация и умения както от безработни, така и от заети лица. Работодателите ще имат възможност да създават детски кътове, за да подпомагат служителите си с деца. За реализирането на тази мярка са предвидени 15 млн. лв., като 2000 заети родители ще получат подкрепа, а 400 безработни – работа. Други 5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за мотивирането на граждани на ЕС да работят в България.

За единадесетте месеца на 2019 г. Инспекцията по труда е извършила проверки в 29 711 предприятия, като най-голям брой нарушения са свързани с трудовите правоотношения и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. След намесата на Инспекцията почти 7,5 млн. лв. забавени възнаграждения са били изплатени.

Социалната система е подпомогнала със социални помощи, консултации, информация, социални услуги или намиране на работа от бюрата по труда голяма част от семействата на върнатите и записани за първи път в детска градина или училище почти 49 000 деца и ученици.

От началото на годината до края на ноември със семейни помощи за 709 969 деца са подпомогнати 463 432 семейства.

Повече от 500 000 нуждаещи се лица са подпомогнати с 290 000 пакета с хранителни продукти от първа необходимост по ОП „Храни“ и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

Близо 500 000 човека са получавали месечни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания. С новите разпоредби на ЗХУ лицата, получаващи месечна финансова подкрепа, надхвърля 630 000.

1 519 застрашени от изоставяне деца са останали в семействата си след оказана подкрепа от социални работници.

От 1 юли 2020 г. всички пенсии ще се увеличат с близо 6,7%, което е най-големият ръст за последните пет години. Това ще повиши доходите на около 2,1 млн. пенсионери. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши изпреварващо от 219 лв. на 250 лв. Продължава да намалява зависимостта на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет и тази година трансферът за покриване на недостига от средства устойчиво се задържа на около 33 на сто от общите разходи, при близо 57 на сто през 2017 г.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password