НС прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Политика

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се от 1 януари 2022 г. заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписванията да се подават по електронен път. Отпада и задължението за внасяне на държавна такса за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността.

С измененията се цели намаляване на административната тежест върху бизнеса и се създава правна възможност за реализирането на Централизирана административна информационна система посредством въвеждането на “Единна входна точка”. Въвеждането й ще осигури интеграция на информационните системи и комплексно използване на данните от Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията, като по този начин заявителите ще се разтоварят от задължението да подават отчетите на три различни места.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password