Кои фирми имат право на безвъзмездна помощ до 10 000 лева

Други

Грантове за малкия бизнес от парите по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за 173 млн. лева ще получат над 20 000 малки фирми.

Схемата ще стартира в началото на май, обяви премиерът Бойко Борисов след заседанието на Европейския съвет.

Грантът ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си, като последица от пандемията. Кандидатстването ще става по електронен път чрез ИСУН, при максимално облекчена административна процедура и декларативен принцип. Ще има и подобна мярка за средния бизнес, за което се очаква одобрение от ЕК.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева.

Тези пари ще може да се използват за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца, като за да се получат, е необходимо да бъде доказан спад от 20% при месечния оборот. В случай че един и същ кандидат е подал повече от едно проектно предложение, ще бъде разгледано само първото.

Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. Така в случай, че дадена фирма има 75 хил. лв. приходи от продажби ще може да кандидатства за грант от 7500 лева.

Ако обаче дружеството е с приходи от 150 хил. лв. за миналата година ще може да получи максималната сума от 10 хил. лв.

Управляващият орган на програма “Конкурентоспособност” ще извърши служебни проверки на декларираните нетните приходи за продажби, като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер.

Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.

Допустими по настоящата процедура юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.

Те трябва да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот.

Кандидати може да са от всички икономически дейности, с изключение на селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат субсидирани през Програмата за развитие на селските райони.

/pariteni.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password