Ето какви решения ще взимат министрите

Политика

Очаква се на утрешното си редовно заседание правителството да одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съобщи пресслужбата на кабинета. Министрите ще одобрят и създаването на лечебно заведение за болнична помощ.

Със свое решение се очаква кабинетът да освободи председателя и членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и да определи състава й. Министерският съвет ще направи промени в свое решение – 257 от 2020 г., за одобряване на “Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19” и за възлагане на изпълнението й на “Българска банка за развитие” АД.

Министерският съвет ще одобри допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., както и допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г. Кабинетът ще одобри също и допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Министерският съвет ще одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и проект на решение за участие на България в инициативата на Международния валутен фонд за набиране на средства за Доверителния фонд на Международния валутен фонд за предотвратяване и ограничаване на щетите от бедствия.

Кабинетът ще упълномощи министъра на финансите да потвърди сумата за прехвърляне от Националния фонд за преструктуриране на банки в Единния фонд за преструктуриране, и за одобряване на проект на Споразумение за кредитна линия между България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране – като кредитополучател.

Министерският съвет ще предложи на парламента за ратифициране Междуправителственото споразумение между България и Гърция за междусистемната газова връзка Гърция – България (проект IGB).

/novini.bg/

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password