Шефът ме обижда – какво да направя

Други

Обидите, повишаването на тон, заплахите, упражняването на психически и физически тормоз за жалост са част от ежедневието на много от работещите в България.

Въпреки че страната ни е въвела европейското и международното законодателство за превенция срещу подобни неприятни явления на работното място.

Наистина е необяснимо как в 21 век, в демократично общество, ежедневно някои преки ръководители и колеги все още преминават морални и законови граници като обиждат и заплашват свои колеги и подчинени.

Прекрачването на границите в това отношение на работното място влияе негативно както на психическото и физическото здраве на работещите, така и на качеството и на работа, съответно и на производителността.

Това се случва както в частния бизнес, така и в администрацията, като всички страни търпят негативни последици – както агресора, така и неговата жертва.

Повечето хора не са информирани как следва да се постъпи в такива ситуации. Обикновено споделят в личен разговор на по-високопоставен началник във фирмата и след това някак си нещата „потъват“, а проблемът вместо да бъде решен, той се задълбочава.

Какво всъщност можем да направим, спазвайки закона? Бих могъл да ви посъветвам да направите писмено оплакване към ръководството на фирмата, в която работите на основание Закона за защита от дискриминация.

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по- висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.

Според Закона за защита от дискриминация “тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.

“Сексуален тормоз” е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. За нанесените ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре от съдебен медик.

В Наказателния кодекс на Република България е предвидено, че за обида, нанесена публично, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. Предвид закона, за нанесената ви публично обида можете да се обърнете към съответната прокуратура.

Справка:

чл. 4 от Закона за защита от дискриминация

чл. 148 от Наказателния кодекс

/pariteni.bg/

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password