Спад в оборотите на услугите заради COVID-19

Други

Индексите на оборота в услугите отбелязаха спад през второто тримесечие в резултат на негативния ефект от коронавирусната пандемия и въведените заради нея през този период строги ограничителни мерки, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите включват секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ намалява на сезонно-изгладена през периода април – юни с 21,8% спрямо първото тримесечие на годината, като най-голям спад от цели 66,4% се наблюдава при “Въздушен транспорт”, докато при “Пощенски и куриерски услуги” се отчита увеличение с 8,4 на сто.

В същото време общият индекс на оборота за сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” намалява на тримесечна база с 4,4%, като най-съществен спад с 51,1% е отчетен при “Производство на филми и телевизионни предавания. При “Информационни услуги” и “Далекосъобщения” обаче се наблюдават увеличения съответно с 4,6% и с 2,9%.

При други бизнес услуги се наблюдава намаление спрямо предходното тримесечие при всички дейности, като най-голям спад е отчетен при “Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ (срив със 71,2%), и при “Рекламна дейност и проучване на пазари” (спад с 30,9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор “Транспорт, складиране и пощи” намалява с 18,5%, като най-голям спад регистрира “Въздушен транспорт” (с цели 64,1%) и “Воден транспорт “(с 42,85) при увеличение единствено в “Пощенски и куриерски услуги” (повишение с 21,6%).

Индексът на оборота в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” обаче нараства през второто тримесечие с 3,9% спрямо година по-рано, като най-съществен ръст се наблюдава при “Информационни услуги” (с 12,2%) и “Далекосъобщения” (с 11,8%), докато най-значим спад е отчетен при “Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (понижение с 52%).

Най-драматичен срив с 94,6% спрямо второто тримесечие на 2019 г. бележи общият индекс на оборота при “Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”.

novini.bg

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password