Вижте облекченията при подаване на годишните финансови отчети

Други

С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия.

Крайният срок за подаването им за 2019 г. изтича на 30 септември 2020 г.

Това информират от Агенцията по вписванията. Според промените, отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.).

Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Промените влязоха в сила от 14.03.2020 г., с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес.

Големи предприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Според статистиката за 2018 г., тези компании са около 3-4% от всички предприятия.

По данни на Агенцията по вписванията, подадените ГФО от 01.01.2020 г. до момента са 143 808. От тях 76% са подадени по електронен път, а 24% – на гише.

Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. (330 343), до края на септември 2020 г. се очаква да бъдат подадени над 186 000 заявления.

/pariteni.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password