Кабинетът ще заседава чрез видеоконферентна връзка, ето какви решения ще взима

Политика

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото днес от 10.00 часа редовно правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителството се очаква да одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки, допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, както и Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи. Ще бъдат одобрени и промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Кабинетът ще направи промени в решения от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ще приеме Отчет за изпълнението на заложените цели и мерки в Националния план за управление на отпадъците /2014-2020 г./ за периода 2014-2017 г.

Министрите ще одобрят допълнителни разходи за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Кабинетът ще одобри и проект на Споразумение между правителството на България и правителството на САЩ за научнотехнологично сътрудничество.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password