РИОСВ-Шумен през август е извършила над 90 проверки

Други

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен са извършили през август 92 проверки на 83 обекта, при които са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, съобщават от пресцентъра на екоинспекцията.

През отчетния период са съставени осем акта за установени административни нарушения. От тях четири са за нарушения на Закона за водите, сред които – на ВиК – Търговище, за канализационната мрежа на Омуртаг, за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в отклонение от издаденото разрешително.

Два акта са издадени за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Единият е на кмета на община Върбица за това, че не е осигурил събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за обезвреждане, а другият е на общината в града – за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, без регистрационен документ.

За неспазване на условие от комплексно разрешително, на търговско дружество е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. След установено нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е съставен акт и на дружество от Шумен – за съхраняване на опасни химични вещества и смеси, в несъответствие с изискванията.

За периода директорът на РИОСВ – Шумен е издал наказателно постановление на стойност 2 000 лв. на кмета на община Хитрино, за това че е извършил административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание по почистване на замърсени терени с отпадъци.

Сумите по наложени глоби и санкции през август възлизат на 650 лв. От текущи месечни санкции са събрани още около 2150 лева, допълват от пресцентъра на РИОСВ – Шумен.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password