Предлагат 5 пъти повече разрешени отсъствия от училище

Други

От 3 на 15 дни да се увеличат извинените отсъствия на учениците по домашни причини.

Това предлага Диян Стаматов, директор на 119-то училище и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Предложението му е именно да се увеличат дните, в които родителите могат да извиняват децата си по домашни причини, без съдействие на директора.

“В Covid ситуацията е разумно да се увеличат извинените отсъствията на учениците по домашни причини и то най-вече в начален етап. Това би облекчило сериозно родителите на малките ученици при хрема, леки настинки и слабо неразположение. Би се намалило струпването пред кабинетите на личните лекари, в тази сложна ситуация”, казва Стаматов в пост в своя фейсбук профил.

Според него декларацията от родител за влошеното състояние на детето, изпратена по електронен път, е добра възможност за олекотяване на дейностите в един кризисен период.

В момента според наредбата за приобщаващото образование ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в няколко случая – по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител и до 7 дни на година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Увеличение от 10 на 20 на дните, в които децата могат да отсъстват по уважителни причини, е планирано и за децата от подготвителните групи на детските градини, става ясно от уведомление на Столичната община в информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата.

/pariteni.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password