Над 6 млн. лв. повече – защо Варна ще плаща по-скъпо за обработка на битовата смет

Горещо

След като организира търг за възлагане на обществена поръчка, в който на практика не допусна конкуренция, в следващите 10 години Варна ще плати близо 6.2 млн. лв. повече за сепариране и обработка на битови отпадъци отколкото до сега. Това показват резултатите от търг, спечелен от дружеството “Екоинвест асет”. От 2011 г. до сега за обработката на 1 т. отпадъци същата компания получаваше 68 лв. без ДДС. За срока на новия договор обаче тази цена скача на 73,37 лв. на тон без ДДС.

Досегашният договор на “Екоинвест асет” изтече на 26 май т.г. Интересът към търга за сключване на нов договор, организиран от администрацията на варненския кмет Иван Портних обаче, се оказа нулев. Единствената оферта за участие в него и то в последния възможен момент подаде само дружеството – досегашен изпълнител на дейността по сепарирането. И както по правило се случва в отсъствието на конкуренция, предложената цена се оказа по-висока от досегашната.

Няколко детайла от условията на търга обаче оставят усещането, че община Варна сама е създала предпоставки за елиминиране на конкуренцията при възлагането на поръчката.

Най-напред, в проекта на обявлението за предстоящия търг бе посочено, че бъдещият изпълнител на дейността по сепариране на градските отпадъци трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, която да се намира на не повече от 30 км. от Варна. По този повод от Агенцията по обществените поръчки препоръчаха това условие да бъде аргументирано, тъй като в противен случай може да предопредели победителя в търга.

“В проекта за обявление, както и на стр. 6 от проекта за техническата спецификация е посочено, че избраният за изпълнител участник трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, отстояща максимум на 30 км. от границите на гр. Варна, пише в коментара на Агенцията по обществените поръчки. Изискването за отстояние е мотивирано с обстоятелството, че транспортните разходи са изцяло за сметка на възложителя и са лимитирани. Във връзка с посоченото, възложителят следва да има аргументи, че границата от 30 км. е обективно определена, не ограничава необосновано участието на заинтересовани лица в процедурата и не предопределя изпълнителя на поръчката”, коментират още от агенцията.

При изработването на окончателния вариант на обявлението за организирането на търга обаче тези препоръки не са взети под внимание и изискването за отстояние на инсталацията за сепариране на повече от 30 км. от границите на Варна е оставено, при това без каквато и да било аргументация. Единствената инсталация за обработка на битови отпадъци в рамките на 30 км. от Варна обаче е само тази на “Екоинвест асет” в съседния гр. Белослав.

Вторият детайл, който буди подозрения че администрацията на Иван Портних сама се е лишила от възможността за избор между няколко кандидата за обработката на градския боклук е предложената цена.
Пак в обявлението за организирането на обществената поръчка тя бе фиксирана на 40 лв. за тон отпадъци без ДДС. При положение, че по предходния си договор, сключен още на 26 май 2011 г., общината е плащала по 68 лв. за тон сепарирани отпадъци, свалянето на цената с цели 12 лв. веднага беше коментирано от експерти като опит за изкуствено сваляне на интереса към търга. Точно това се случи и в действителност.

Единствената оферта за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка се оказа подадена след края на работния ден на 23 юни – само няколко часа преди изтичането на крайния срок за това. Ценовото предложение беше на “Екоинвест асет”. Посочената цена в офертата обаче бе 73.37 лв. или над 5 лв. на тон повече от това, което компанията е получавала за същата дейност до момента, изпълнявана все в инсталацията й в гр. Белослав.

“След като се запознах с условията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна”, предлагам твърдо договорена цена за предварително третиране/сепариране за тон входящ (приет) на площадкатa смесен битов отпадък” 73,37 лв. на тон без ДДС”, бе записано в предложението на “Екоинвест асет”, подадено от изпълнителния директор на компанията Ангел Дерменджиев.

Организиран при условията, описани по-горе, търгът на Община Варна не остави никаква възможност за преговори около предложената цена.

Независимо от това обаче документацията по възлагане на поръчката показва, че в хода на подготовката за подписването на нов десетгодишен договор в нея са отбелязани няколко опита за предоговаряне на цена, различна от предложената. Всички те са били категорично и съвсем логично отхвърлени от “Екоинвест асет”.

Така миналия понеделник – 28 юни, кметът на Варна Иван Портних е взел окончателното решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Нейното пълно название е “Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна”. Портних обаче не е подписал лично решението, а чрез Звездин Стоилков, директор на общинското предприятие “Инвестиционна политика”.

Според параметрите на обществената поръчка “Екоинвест асет” ще обработва годишно около 150 хил. тона битови отпадъци. Разликата в цената, която община Варна е плащала до момента и тази, която предстои да плаща на същия изпълнител за същата дейност е 5.37 лв. на тон. Това означава по

близо 618 хил. лв. повече на годишна база. А за целия период на 10 годишният договор тази разлика ще бъде съответно 6.2 млн. лв.

Заради кризата с извозването и преработката на боклука във Варна за близо месец след изтичането на стария договор на “Екоинвест асет” миналият четвъртък в администрацията на Иван Портних е започнала проверка, назначена от ДАНС. Резултати от нея все още няма.

/dnevnik.bg/

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password