Екоинспекцията провери “Лукойл Нефтохим Бургас” по сигнали на граждани

Горещо

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, съвместно с Регионална лаборатория-Бургас, към Изпълнителна агенция по околна средa, са проверили днес основната площадка на
“Лукойл Нефтохим Бургас”.

Това е станало, след като само от 7 до 8 часа тази сутрин са постъпили 11 сигнали от граждани за силни миризми на нефтопродукти в Бургас.

Било е установено, че са извършвани дейности по изземване на утайки, в изпълнение на Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на “Нефтохим” АД, гр. Бургас. Дейностите по преработка на утайките са предизвикали и миризмите.

В момента на проверката от експерти на Регионална лаборатория е извършено контролно измерване на емисии на вредни вещества от инсталации – “Хидроочистка- 2”, “Каталитичен крекинг” и “Хидроочистка и обезсерване на бензин”. Измерените показатели отговаряли на нормите за допустими емисии, посочени в Комплексно разрешително на компанията.Според данните на контролните прибори на “Лукойл” на 11 броя инсталации от полунощ до 10 часа днес не е имало превишаване на показателите за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах.

Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на “Нефтохим”АД, гр. Бургас, се изпълнява от 2000 г. По силата на споразумение между министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция за приватизация, от една страна, и “Лукойл Петрол” АД и “Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Финансирането се осъществява със средства от държавния бюджет.

От натрупаните към момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци с общ обем приблизително 450 хил.куб.м към момента са преработени 120 хил. куб.м. По график програмата трябва да приключи до 2025 година.

Dnevnik.bg

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password