Иван Демерджиев в пореден скандал! Какво се случва в районния съд в Пловдив?

Горещо
Иван Демерджиев в пореден скандал! Какво се случва в районния съд в Пловдив?

Ще спаси ли отново кожата си новият зам.-министър на МВР – Иван Демерджиев и ще се разпъне ли пак чадър над него? До кога ще се толерира злоупотребата с влияние и оказваният натиск на “неизгодните” за изпълнението на “личните ангажименти” на Иван Демерджиев?

Какво става в районния съд в Пловдив? Има ли тормоз и натиск над съдии, които не са съгласни с начина на управление на съда или умишлено се подхранва разделението сред магистратите там и от кого – от ръководството или от предложени за наказание от него съдии? Тези въпроси са поставени на вниманието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която се очаква да се занимае с тях.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) на свой ред поиска СК на ВСС незабавно да преустанови съучастието си в подчиняването на съдиите на председатели на съдилищата чрез привидно законни дисциплинарни производства.

В началото на месеца съдията от Районен съд – Пловдив Деян Вътов изпрати сигнал до председателите на Върховния касационен съд Галина Захарова, на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова и на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова, в който разказва, че е жертва на „тормоз“ от председателя на РС Иван Калибацев, както и за смущаващ случай, в който е намесен бившият служебен министър на правосъдието, сега зам.-вътрешен министър, Иван Демерджиев.

Съюзът на съдиите изпрати сигнала на Вътов на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като призова тя да провери случая и да защити съдията, както и да преустанови „зловредни административни практики, реализиращи всички рискове за недопустима злоупотреба с административните правомощия на председател на районен съд и за „заразяване“ на работната атмосфера в съда със страх и търпимост към безсмислено властово насилие“.

В сигнала си съдия Вътов разказва, че заради несъгласията си с начина на ръководство на съда е бил жертва на нападки и тормоз чрез проверки и дисциплинарни производства.

Съдия Вътов получава на доклад от друг съдия по дело за делба на картини и други вещи между наследниците на Златю и Георги Бояджиеви с първоначална оценка от над 7 млн. лв. Била е допусната повторна експертиза за оценка на картините, но назначените вещи лица отказали да участват и той отложил делото. Съдията започва да търси вещи лица, пише на Съюза на българските художници, но без резултат.

„Направи ми впечатление, че това дело често се изнася от деловодството без мое знание, като същото, поне два пъти съм виждал, че се намира в кабинета на зам.- председателите на РС-Пловдив, които го четяха“, пише Вътов.

Адвокат на една от страните е Иван Демерджиев. 

„През месец февруари 2021 г. по делото пристигна молба от адв. Демерджиев, с която същият уведомяваше съда, че е провел разговор с две вещи лица и иска точно те бъдат назначени по делото, като делото се насрочи в открито заседание. Непосредствено след това зам.-председателят Александър Точески ми се обади да отида в кабинета му, като поиска от мен тази молба да бъде уважена. Същият познаваше съдържанието на молбата и в какво се състои искането. Отказах да я уважа, тъй като приех това действие за вмешателство. Оттам насетне посочените в молбата вещи лица изобщо отпаднаха като вариант, предвид обстоятелството, че след като една от страните използва ръководството на съда за подобни цели, то очевидно искането ѝ не може да се уважи. Не мога да кредитирам експертиза, изготвена от вещи лица, определени по такъв начин“, разказва съдията в сигнала си.

В края на краищата съдията намира експерт оценител, но той иска по 50 лева на картина и след размисъл страните се отказват да оспорват предишната експертиза, за да си спестят разходите. Понеже съдията е установил, че има дублиране на картини, поискал преразпит на вещото лице и отсрочил делото.

Междувременно срещу съдия Вътов по искане на председателя Калибацев е образувано дисциплинарно производство. И малко преди датата на заседанието по делото за делбата на картините в РС – Пловдив пристига сигнал от Иван Демерджиев в качеството му вече на служебен зам.-министър на правосъдието.

„Основният упрек на зам.-министъра Демерджиев е това, че като съм оставил молбата му без уважение, съм създал убеждение у страните, че вещото лице, с което съм провел кореспонденция, която съм предявил на страните в откритото съдебно заседание, се явявало незаобиколим фактор пред решаване на делото в срок. Отделно, че като съм изпратил списък с вещите, които ще се оценяват, съм изнесъл информация в полза на лице, което не е страна по делото, както и че съм обявил на страните как ще се произнеса, коментирайки в съдебно заседание възможните способи по извършване на делба и напътвайки ги към спогодба“, разказва Вътов в сигнала си.

Така през юли, когато нов адвокат поема представителството на клиентите на Демерджиев, новият защитник иска съдия Вътов да се отведе заради сигнала срещу него.

„Не знаех какво е съдържанието на сигнала и го изисках от председателя на РС-Пловдив, а той не ми го предостави. След това през месец август спрямо мен бе образувано посочено д.д. № 6/2021 г. на СК на ВСС, в което председателят на РС-Пловдив изтъква, че не съм се отвел в срок. Основания за отвод нямах, но реших да се отведа, по съвет на защитника ми по д.д. № 6/2021г. СК на ВСС, което направих проведеното през месец октомври в открито съдебно заседание. Всички останали съделители се противопоставиха на искането за отвод. Считам, че самото д.д. № 6/2021 г. на СК на ВСС е образувано именно с оглед това да се отведа от разглеждане на това дело. По него бе направен опит да ми се окаже влияние, с оглед произнасяне, което е част от правораздавателната компетентност на съда, а именно искане да назнача посочени от една от страните вещи лица, което отказах да направя, въпреки че такива указания получих от зам.-председателя на РС-Пловдив“, заявява Вътов.

Нека припомним цитата на Кирил Петков в България няма недосагеми”, а Иван Демерджиев до кога ще бъде недосегаем? До кога?

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password