Бизнесът с четири искания към властта

Други

Настояват за индексиране на договорите за строителство

Компенсации за скъпите газ и ток.

Четири искания отправиха от Асоциацията на организациите на българските работодатели с писмо до всички парламентарни групи на партиите в Народното събрание. Работодателите искат законодателни промени, които да гарантират предвидимостта на средата за правене на бизнес и конкурентоспособността на предприятията, както и да спомогнат за овладяване на инфлацията.

Първото искане е за създаване на дългосрочен механизъм за компенсиране на фирмите за свръхвисоките цени на тока. Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на юни и няма гаранции за продължаването му до края на годината. Липсата на компенсации за свръхвисоките цени на тока ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, загуба на покупателна способност на текущите доходи, обезценка на спестяванията и обедняване на нацията, посочват работодателите.

Предложението им е с актуализацията на бюджета да бъде гласуван текст, според който Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса и базовата цена от 200 лв./MWh. Бизнесът иска тази промяна да влезе с сила от 1 юли.

Второто искане на работодателите е да бъде гарантирано дългосрочното предлагане на ток за електроинтензивната индустрия в България, природен газ и петролни продукти на достъпни цени. Работодателите искат определени количества електроенергия от АЕЦ или НЕК да бъдат заделени за търгове, предназначени само за електроинтензивната индустрия в България, на цени, на които се снабдява с ток индустрията в ЕС.

Третото искане е да бъдат въведени компенсации за бизнеса заради по-скъпия газ. Въпреки поетите от изпълнителната власт обещания, че компенсации ще има, за месец май беше определена цена от 162,17 лв./MWh, при 142,59 лв./MWh за април и компенсации нямаше.

Четвъртото искане е за индексация на договорите в строителството. Работодателите настояват да се предвидят пари за разплащане на дължимите от държавата средства към бизнеса, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътно-строителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. Необходимо е чрез законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в строителството, заявяват работодателите.

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password